Хто ми є?

 

Кредитна спілка «Косівська» заснована згідно рішення установчих зборів (Протокол № 1 від 11 квітня 1997р.) і діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”, „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Завдання кредитної спілки полягають у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом.

Кредитна спілка — це організація, яка є інструментом, що допомагає розв’язувати соціальні та фінансові проблеми саме тим категоріями населення, котрі найбільше цього потребують. Тому рух кредитної кооперації є важливою складовою соціальної економіки, оскільки сприяє самоорганізації людей і становленню громадянського суспільства.

Членами кредитної спілки можуть бути лише фізичні особи, об’єднані певною  спільною ознакою. Саме тому, коли мова йде про такі об’єднання, зазвичай кажуть, що кредитні спілки створюють і вони діють на базі певної спільноти людей, або ж, іншими словами, поля членства. Перелік таких ознак визначається Законом України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року №2908-ІІІ (останні зміни внесені Законом України від 23 грудня 2015р. №901-VIII), який є основним актом, що визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок.

Особливість кредитної спілки полягає в задоволенні потреб членів у наданні послуг, але не в отриманні прибутку, що принципово відрізняє кредитні спілки від інших, заснованих на підприємницьких засадах суб’єктів господарювання. Кредитна спілка надає послуги лише своїм членам, які, таким чином, є одночасно і власниками, і клієнтами.  Будь-який член кредитної спілки, незалежно від моменту вступу , має ті самі управлінські та майнові права, що й перші засновники, яких згідно норм Закону не може бути менше, ніж 50 осіб. Ця особливість і обумовлює законодавчо закріплений за кредитною спілкою статус неприбуткової організації.

Принципи діяльності кредитної спілки

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

 • добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;
 • рівноправність членів кредитної спілки;
 • самоврядування;
 • гласність;
 • конфіденційність;
 • прозорість;
 • оперативність;
 • індивідуальний підхід.
Share
 

Коментарів: 4

 1. […] Кутів та Старих Кутів, Смодної, церковних громад, кредитної спілки «Косівська». Багато допомогли підприємці: М. Кушнірчук з Шешорів, […]

 2. […] щиру подяку Оксані Миколаївні Довгун та кредитній спілці «Косівсь… — за спонсорську допомогу в поїздках. Дякуємо Михайлу […]

 3. […] відомих діячів у галузі туризму Косівщини: голову кредитної спілки «Косівська» Оксану Довгун, громадського активіста, підприємця і […]

 4. […] кабінетом відділу освіти РДА Оксана Лесевич, директор кредитної спілки «Косівська» Оксана Довгун, директори Косівського інституту та […]

Коментувати

You must be logged in to post a comment.

Нове на сайті

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування»

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування»...

 

Звітні дані КС «Косівська» за 2020 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р. Звіт про власний капітал за 2020 рік Звіт...

 

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності згідно з МСФЗ за 2020 рік