Членство

 

Членство в кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідають ознаці членства, зазначеній в підрозділі 6 Статуту ( членами кредитної спілки можуть бути особи, які проживають на території Івано-Франківської області) та мають повну цивільну дієздатність. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено […]