Щодо депозитної та кредитної політики в КС під час воєнного стану

 
  1. Щодо депозитів.

У зв’язку з війною в Україні і як наслідок – економічними негараздами у позичальників, можливо у деяких кредитних спілок є потреба змінити розмір процентних ставок за діючими депозитними договорами та/або продовжити строк дії цих договорів.

Надсилаю вам зразок додаткового договору до депозитного договору.

Змінити розмір процентної ставки за депозитами в односторонньому порядку з ініціативи спілки досить складно. Така «процедура» викладена у наших договорах. Відмовлятись нараховувати проценти за депозитами в односторонньому порядку у зв’язку з форс-мажором не є правильно, оскільки  згідно ст. 617 Цивільного кодексу України, в наслідок непереборної сили (війна у нас) особа звільняється від відповідальності за порушення, а не від виконання зобов’язання.

Тому зменшити розмір процентів шляхом укладення додаткового договору – найкращий варіант.

Розмір «нових» процентів слід визначити протоколом спостережної ради.

  1. Щодо кредитів. 

Згідно пункту 15 статті 14 Закону України “Про соціальний  і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (у редакції, що набула чинності 23 квітня 2021 р.), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, – штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Отже, не всі військовослужбовці, які уклали контракт, можуть скористатись такою пільгою, а лише військовослужбовці-учасники бойових дій, або ж особи,призвані на військову службу під час особливого періоду на час призову. На строковиків та військових, які не виконували завдання на сході України,  пільга не поширюється.

Щодо звільнення позичальників за договорами споживчого кредитe від відповідальності за прострочення у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування

Звертаю Вашу увагу, що Законом України № 2120-IX  “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану” від 15.03.2022 р., який набрав чинності 17 березня 2022 р., внесено зміни у розділ IV Прикінцевих та перехідних положень  Закону України “Про споживче кредитування”, якими передбачено, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування у разі прострочення споживачем виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. У разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин інших, ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період, зазначений у цьому пункті. Норми цього пункту поширюються, у тому числі, на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.

Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за таким договором, підлягають списанню кредитодавцем.

Важливо! Зміни, введені Законом України № 2120-IX  “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану” від 15.03.2022 р. не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Такі нарахування є правомірним з боку кредитора та продовжуються здійснюватись.

Нагадую Вам, що у разі набуття позичальником статусу військовослужбовця, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час його призову, або статусу військовослужбовця під час дії особливого періоду, який брав або бере участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, який перебувавав або перебуває безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, – штрафні санкції, пеня, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Кредитні канікули – це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Також кредитні канікули – це право кредитора, а не його зобов’язання. Саме тому рекомендуємо домовитися безпосередньо з кредитором про кредитні канікули. Однак, якщо позичальники мають достатній запас ресурсів, щоб продовжувати діяльність та обслуговувати позики, варто їх надалі сплачувати.

Share

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.