Інформація на виконання вимог Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування

 

Інформація на виконання вимог Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, що затверджене постановою Правління НБУ від 05.10.2021 № 100[i]

А) Перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються кредитною спілкою споживачу; істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту; умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, включаючи термін їх дії; суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального):

І. «Споживчий кредит» – кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – споживчий кредит, у тому числі на придбання автотранспорту; на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів; на інші потреби.

Ліміт кредиту від 1000 гривень до 350000 гривень.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

1)  кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії

кредитного договору;

2)  кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

1)  застава;

2)  порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі договору кредитної лінії.

 «Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна»

кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

Ліміт кредиту від 1000 гривень до 350000 гривень.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

1)  кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії

кредитного договору;

2)  кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

1)  застава;

2)  порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі договору кредитної лінії.

 «Кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств» – кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредити, надані на ведення особистих селянських господарств.

Ліміт кредиту від 1000 гривень до 350000 гривень.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

1)  кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії

кредитного договору;

2)  кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

1)  застава;

2)  порука.

Кредит  надається  члену   кредитної  спілки  однією  сумою  на  підставі   кредитного  договору  або частинами (траншами) на підставі договору кредитної лінії.

II. Встановлено з 01.04.2022 процентні ставки за підвидами кредитів в кредитній спілці з урахуванням кредитної історії членів КС «КОСІВСЬКА». Позитивну кредитну історію має член кредитної спілки, який не допускав порушення графіку платежів за попередніми трьома кредитними договорами, укладеними між ним та кредитною спілкою «КОСІВСЬКА».

 1) «Споживчий кредит, у тому числі на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів; на інші потреби»:

 

 

Сума кредиту

Кредитна історія для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Кредитна історія для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
–   від   1000   (тисячі)грн.   до   50000 (п’ятдесяти тисяч)грн 48 % річних на залишкову суму кредиту; 56 % річних на залишкову суму кредиту;
–   від 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. до 100000 (ста тисяч)грн 32 % річних на залишкову суму кредиту; 36 % річних на залишкову суму кредиту;
–   від    100000    (ста    тисяч)грн.    до 200000 (двохсот тисяч)грн 26 % річних на залишкову суму кредиту; 28 % річних на залишкову суму кредиту;
–   від 200000 (двохсот тисяч)грн. до 350000 (трьохсот п’ятдесяти тисяч)грн 20 % річних на залишкову суму кредиту; 22 % річних на залишкову суму кредиту;

2) «Споживчий кредит на придбання автотранспорту»:

Сума кредиту: Кредитна Історія для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Кредитна Історія для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
–   від 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. до 100000 (ста тисяч)грн 48 % річних на залишкову суму кредиту; 56 % річних на залишкову суму кредиту;
–   від    100000    (ста   тисяч)грн.    до 350000 (трьохсот п’ятдесяти тисяч)грн 32 % річних на залишкову суму кредиту; 36 % річних на залишкову суму кредиту;

3) «Кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств»:

Сума кредиту: Кредитна історія для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Кредитна історія для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
–   від    1000   (тисячі)грн.   до   50000 (п’ятдесяти тисяч)грн 48 % річних на залишкову суму кредиту; 56 % річних на залишкову суму кредиту;
–   від 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. до 100000 (ста тисяч)грн 32 % річних на залишкову суму кредиту; 36 % річних на залишкову суму кредиту;
–   від    100000    (ста   тисяч)грн.    до 200000 (двохсот тисяч)грн 26 % річних на залишкову суму кредиту; 28 % річних на залишкову суму кредиту;
–   від 200000 (двохсот тисяч)грн. до 350000 (трьохсот п’ятдесяти тисяч)грн 20 % річних на залишкову суму кредиту; 22 % річних на залишкову суму кредиту;

4) «Кредит, наданий на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна»:

Сума кредиту: Кредитна історія для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Кредитна історія для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
–   від   1000   (тисячі)грн.   до   50000 48 % річних на залишкову 56 % річних на
(п’ятдесяти тисяч)грн суму кредиту; залишкову суму кредиту;
–   від 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. 32 % річних на залишкову 36 % річних на
до 100000 (ста тисяч)грн суму кредиту; залишкову суму кредиту;
–   від    100000    (ста   тисяч)грн.    до 26 % річних на залишкову 28 % річних на
200000 (двохсот тисяч)грн суму кредиту; залишкову суму кредиту;
–   від 200000 (двохсот тисяч)грн. до 20 % річних на залишкову 22 % річних на
350000 (трьохсот п’ятдесяти тисяч)грн суму кредиту; залишкову суму кредиту;

 

Б) Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України:

– супровідні послуги кредитної спілки відсутні;

– кредитні посередники відсутні;

– супровідні послуги третіх осіб (використовуються лише при вчиненні нотаріально посвідчених договорів) – страхування предмета іпотеки (орієнтовна вартість 2000 грн на рік), страхування життя споживача (орієнтовна вартість орієнтовна вартість 500 грн на рік),  проведення оцінки забезпечення кредиту (орієнтовна вартість 3000 грн), послуги нотаріуса (орієнтовна вартість – 5000 грн), оплата необхідних адміністративних процедур (орієнтовна вартість – 500 грн), усього 11000 гривень.

 

В) Гіперпосилання на вебсторінку кредитної спілки, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою:

– Типові договори про надання споживчого кредиту:

Г) попередження:

Попередження

про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит

1. Споживач несе цивільно-правову відповідальність у вигляді додаткових процентів річних за неналежне виконання грошового зобов’язання (ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України).

У разі порушення Споживачем строків розрахунків за цим Договором по сплаті кредиту та/або нарахованих процентів понад 30 календарних днів, Кредитодавець має право нарахувати Позичальнику додаткових 65% (процентів) річних на суму несвоєчасно сплачених кредиту та/або нарахованих процентів. Ці проценти нараховуються за кожен день порушення Позичальником строків розрахунків.

2. Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

3. Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

5. Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

6. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

8. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачено.

 

Ґ) Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:

 

Д) Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи:

«КРЕДИТНА СПІЛКА НЕ ВИКОРИСТОВУЄ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ».

 

Е) Порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них)

Витяг з Порядку обробки та захисту персональних даних кредитною спілкою «КОСІВСЬКА», що затверджені наказом голови правління № 04 від «03» лютого 2014р.

«Розділ VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

6.2. Права та обов’язки суб’єкта персональних даних, щодо якого кредитною спілкою здійснюється збір та обробка персональних даних.

6.2.1.  Суб’єкт персональних даних має право:

– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,  місцезнаходження кредитної спілки чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу кредитній спілці із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних кредитною спілкою, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6.2.2. Суб’єкт персональних даних зобов’язаний повідомляти кредитну спілку про зміну своїх персональних даних, що підлягають обробці у базі персональних даних протягом 10-ти днів з дня таких змін з наданням необхідних документів.»

 

Є) Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

  1. Кредитна спілка має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі у разі затримання Споживачем сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці.

Якщо Кредитна спілка отримує право вимагати дострокового повернення кредиту, то Кредитна спілка зобов’язана у письмовій формі повідомити Споживача про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитна спілка відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від Кредитної спілки повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога Кредитної спілки втрачає чинність.

  1. Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Споживач повідомляє Позичальника у письмовій формі до закінчення вищевказаного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит Споживач зобов’язаний повернути Кредитній спілці грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою у цьому договорі. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

– договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

– споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від  цього договору;

– комерційних кредитів.

Інші питання відмови Споживача від договору про споживчий кредит регулюються законодавством України.

  1. Споживач має право достроково припинити (розірвати) договір про споживчий кредит лише шляхом повернення суми кредиту та сплати нарахованих процентів.

 

Ж) Порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту.

  1. Перелік контактних даних кредитної спілки:
Адреса  78600, вул.Незалежності,51,м.Косів,Івано-Франківська обл.
Номер контактного телефону (03478) 2-03-21  // +38-067-354 29 90
Адреса електронної пошти ks.kosiv@gmail.com
Адреса власного вебсайта www.ksk.if.ua

Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

  1. Споживач має право звернутись зі зверненням до Національного банку України. Перелік контактних даних розміщено в розділі “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Посилання на розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

 

Контакти Національного банку України

Адреса Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

Номер контактного телефону 0 800 505 240
Адреса електронної пошти nbu@bank.gov.ua
Адреса вебсайта https://bank.gov.ua/

Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження.

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

  1. Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (додаток 1 до Положення).
  2. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (додаток 2 до Положення).
  3. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (додаток 3 до Положення).
  4. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (додаток 4 до Положення).

____________________

[i] Інформація, визначена в підпунктах 2–7 пункту 16 розділу II Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту є ідентичною.

Share

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.