Відбудуться чергові загальні збори членів кредитної спілки «Косівська»

 

Спостережна рада кредитної спілки «Косівська» повідомляє про скликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки «Косівська», які відбудуться 22 травня 2016 р. за адресою: Івано-Франківська область, м.Косів, вул. Грушевського,1 у приміщенні Районного будинку культури.

 • Початок реєстрації учасників – 15.00 год.
 • Закінчення реєстрації  – 15.40 год.
 • Початок зборів – 16.00 год.

Порядок денний

 1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Косівська» за 2015 рік.
 2. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Косівська» за 2015 рік.
 3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Косівська» за 2015 рік.
 4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Косівська» за 2015 рік.
 5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Косівська» за 2015 рік та визначення аудиторської фірми для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2016 рік.
 6. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності кредитної спілки «Косівська» за 2015 рік.
 7. Розгляд бюджету кредитної спілки «Косівська» на 2016 рік.
 8. Внесення змін до Статуту кредитної спілки «Косівська» шляхом затверження його у новій
  редакції.
 9. Внесення змін до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці «Косівська» шляхом затвердження його у новій редакції.

Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки «Косівська» можна подавати у письмовій формі спостережній раді кредитної спілки «Косівська» до 7 травня 2016 р. за адресою: м.Косів, вул. Незалежності, 51.

Реєстрація членів кредитної спілки, які прибули на загальні збори, здійснюватиметься на підставі паспорта. Просимо всіх членів, в кого змінилося місце проживання, паспортні дані, або номери телефонів, повідомити про це в кредитну спілку.

Телефони для довідок: (03478) 2-03-21, 2-10-62

Спостережна рада кредитної спілки «Косівська»

Share
 

Коментувати


 

Нове на сайті

Звітні дані КС «Косівська» за 2020 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р. Звіт про власний капітал за 2020 рік Звіт...

 

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності згідно з МСФЗ за 2020 рік

 

Аудиторський висновок за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора про річну фінансову звітність Кредитної спілки «Косівська» за...