Членство в кредитній спілці

 

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідають ознаці членства, зазначеній в підрозділі 6 Статуту ( членами кредитної спілки можуть бути особи, які проживають на території Івано-Франківської області) та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Порядок набуття членства у кредитній спілці

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням правління кредитної спілки.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

 1. відповідності ознаці членства;
 2. подання заяви про вступ до кредитної спілки, пред’явлення паспорта і реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 3. рішення правління про прийом особи до кредитної спілки;
 4. сплати вступного (50,0грн.) та обов’язкового пайового (100,0грн.) внесків.

Права членів кредитної спілки

Члени кредитної спілки мають право:

 1. брати участь у вирішенні усіх питань діяльності спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
 2. отримувати інформацію про рішення органів управління та про фінансовий стан спілки;
 3. одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до Статуту;
 4. вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України „Про кредитні спілки” та Статутом спілки.

Обов’язки членів кредитної спілки

Члени кредитної спілки зобов’язані:

 1. додержуватися Статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;
 2. брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема, сплачувати у грошовій формі вступні, обов’язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені рішеннями загальних зборів кредитної спілки;
 3. дотримуватися умов, укладених між ним та кредитною спілкою договорів, в тому числі сплачувати кредити, отримані в кредитній спілці на умовах, передбачених кредитними договорами;
 4. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.

Припинення членства в кредитній спілці

Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

 1. смерті особи – члена кредитної спілки;
 2. виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього Статуту;
 3. добровільного виходу з членів кредитної спілки.

Нашим завданням є надання членам кредитної спілки високоякісних фінансових послуг на прозорих і вигідних умовах.

Share

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.