Членство в кредитній спілці

 

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідають ознаці членства, зазначеній в підрозділі 6 Статуту ( членами кредитної спілки можуть бути особи, які проживають на території Івано-Франківської області) та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Порядок набуття членства у кредитній спілці

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням правління кредитної спілки.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

 1. відповідності ознаці членства;
 2. подання заяви про вступ до кредитної спілки, пред’явлення паспорта і реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 3. рішення правління про прийом особи до кредитної спілки;
 4. сплати вступного (50,0грн.) та обов’язкового пайового (100,0грн.) внесків.

Права членів кредитної спілки

Члени кредитної спілки мають право:

 1. брати участь у вирішенні усіх питань діяльності спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
 2. отримувати інформацію про рішення органів управління та про фінансовий стан спілки;
 3. одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до Статуту;
 4. вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України „Про кредитні спілки” та Статутом спілки.

Обов’язки членів кредитної спілки

Члени кредитної спілки зобов’язані:

 1. додержуватися Статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;
 2. брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема, сплачувати у грошовій формі вступні, обов’язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені рішеннями загальних зборів кредитної спілки;
 3. дотримуватися умов, укладених між ним та кредитною спілкою договорів, в тому числі сплачувати кредити, отримані в кредитній спілці на умовах, передбачених кредитними договорами;
 4. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.

Припинення членства в кредитній спілці

Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

 1. смерті особи – члена кредитної спілки;
 2. виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього Статуту;
 3. добровільного виходу з членів кредитної спілки.

Нашим завданням є надання членам кредитної спілки високоякісних фінансових послуг на прозорих і вигідних умовах.

Share

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Нове на сайті

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування»

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування»...

 

Звітні дані КС «Косівська» за 2020 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р. Звіт про власний капітал за 2020 рік Звіт...

 

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності згідно з МСФЗ за 2020 рік