Цільове призначення та умови кредитування

 

Бізнес-кредитування

 1. Комерційні кредити:
  • започаткування власної справи;
  • поповнення обігових коштів;
  • придбання, будівництво,ремонт і реконструкція нерухомого майна;
  • придбання обладнання;
  • інші потреби.
 2. Надання послуг у сфері сільського зеленого туризму.

Кредити власникам земельних паїв

 • для придбання худоби;
 • для придбання міні-техніки, запчастин;
 • для придбання насіння, добрив;
 • для ведення особистих селянських господарств, тощо.
 • кредити на ведення фермерського господарства.

Кредити на побутові потреби

 1. придбання, будівництво, ремонт та реконструкція житла;
 2. споживчі кредити:
  • придбання товарів;
  • оплата навчання;
  • оплата медичних послуг;
  • оздоровлення;
  • інші потреби.

Критерії оцінки позичальника:

 • добра репутація
 • платоспроможність
 • реальність бізнес-плану
 • достатність забезпечення

Підвиди кредитів

За рішенням спостережної ради спілки  від 08 лютого 2017 року, протокол № 3:

І.  Затвердити наступні підвиди кредитів, що будуть надаватись КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «КОСІВСЬКА» з 09.02.2017 р.:

«Комерційний кредит» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – комерційний кредит.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Споживчий кредит» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – споживчий кредит,а саме: кредит на придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп’ютерів, придбання автотранспорту, а також на інші потреби.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Кредит, наданий на ведення фермерських господарств» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит, наданий на ведення фермерських господарств.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Кредит кредитній спілці» — кредит  строком користування коштами до 48 місяців включно.

За цільовим призначенням — виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту накількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія, позичальник – кредитна спілка).

ІІ.

   1. Встановити процентні ставки по підвидах кредитів в КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ «КОСІВСЬКА» з урахуванням кредитної історії членів КС «КОСІВСЬКА». А саме: встановити дещо меншу процентну ставку по підвидах кредитів для членів спілки, які мають позитивну кредитну історію.
   2. Встановити з 09.02.2017 року, що позитивну кредитну історію має член кредитної спілки, який не допускав порушення графіку розрахунків за попередніми трьома кредитними договорами укладеними між ним та КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «КОСІВСЬКА».
   3. Встановити, з метою сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій, меншу процентну ставку для підвиду кредиту «Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна», який видається члену кредитної спілки для будівництва, проведення ремонту чи реконструкції нерухомого майна з використанням енергозберігаючих технологій.
   4. Встановити з 09.02.2017 року наступні процентні ставки по кредитах, що надає КРЕДИТНА СПІЛКА “КОСІВСЬКА”:
    Завантажити Процентні ставки по кредитах, що надає КС «Косівська»
   5. За рішенням спостережної ради від 06.04.2017 р., протокол №08 встановлено з 06.04.2017 р.розмір процентної ставки за підвидом кредитів “Кредит кредитній спілці” – 24% річних на залишкову суму кредиту.
   6. За рішенням спостережної ради від 09.06.2017 р., протокол №11 внесено зміни:Зміни до умов кредитування
   7. За рішенням спостережної ради від 01.07.2017 року, протокол № 12, з 03.07.2017 року встановлено розмір процентної ставки за підвидом кредитів “Кредит кредитній спілці” — 28% річних на залишкову суму кредиту.
   8. За рішенням спостережної ради від 31.01.2018 року, протокол № 04, з 01.02.2018 року вносяться зміни в режими сплати кредитів, а саме: “Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору, або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна або невідновлювальна кредитна лінія)”, а також встановлено наступні процентні ставки по кредитах, що надає кредитна спілка “Косівська”:
   9. За рішенням спостережної ради від 16.05.2018 року, протокол № 09, з 17.05.2018 року встановлено наступні процентні ставки по кредитах, що надає кредитна спілка “КОСІВСЬКА”:
   10. За рішенням спостережної ради від 03.09.2018р., протокол №14:

    1. Встановити процентні ставки по підвидах кредитів в кредитній спілці «КОСІВСЬКА» з урахуванням кредитної історії членів КС «КОСІВСЬКА», а саме: встановити дещо меншу процентну ставку по підвидах кредитів для членів спілки, які мають позитивну кредитну історію.

    2. Встановити з 04.09.2018 року, що позитивну кредитну історію має член кредитної спілки, який не допускав порушення графіку розрахунків за попередніми трьома кредитними договорами, укладеними між ним та кредитною спілкою «КОСІВСЬКА»

    3. Встановити з 04.09.2018 року наступні процентні ставки по кредитах, що надає кредитна спілка «КОСІВСЬКА»

        1) «Комерційний кредит»:

    Кредитна історія

     

     

     

     

    Сума кредиту:

    Для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
    –   до 69999 (шістдесяти дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 48 % річних на залишкову суму кредиту; 56 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 70000 (сімдесяти тисяч) грн. до 99999 (дев’яноста дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 46 % річних на залишкову суму кредиту; 54 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 100000 (ста тисяч)грн. до 149999 (ста сорока  дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 44 % річних на залишкову суму кредиту; 52 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 150000 (ста п’ятдесяти тисяч)грн. до 199999 (ста дев’яноста дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 36 % річних на залишкову суму кредиту; 40 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 200000 (двохсот тисяч)грн. до 249999 (двохсот сорока дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 32% річних на залишкову суму кредиту; 36 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 250000 (двохсот п’ятдесяти тисяч)грн. до 349999 (трьохсот сорока дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 30% річних на залишкову суму кредиту; 32% річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 350000 (трьохсот п’ятдесяти тисяч)грн. 26% річних на залишкову суму кредиту; 28% річних на залишкову суму кредиту;

     

          2)  А. Споживчий кредит на придбання аудіо-, відео-побутової техніки та комп’ютерів:

    Для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
    48 % річних на залишкову суму кредиту. 56 % річних на залишкову суму кредиту

     

                               Б. Споживчий кредит на придбання автотранспорту:

    Кредитна історія

     

     

     

     

    Сума кредиту:

    Для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
    –   до 99999 (дев’яноста дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 48 % річних на залишкову суму кредиту; 56% річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 100000 (ста тисяч)грн. до 199999 (ста дев’яноста дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 36 % річних на залишкову суму кредиту; 40% річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 200000 (двохсот тисяч)грн. до 349999 (трьохсот сорока дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 26 % річних на залишкову суму кредиту; 28 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 350000 (трьохсот п’ятдесяти тисяч)грн. 20 % річних на залишкову суму кредиту; 22 % річних на залишкову суму кредиту;

     

                             В. Споживчий кредит на інші потреби:

    Для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
    48 % річних на залишкову суму кредиту. 56 % річних на залишкову суму кредиту

                          3)  «Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна»:

    Кредитна історія

     

     

     

     

    Сума кредиту:

    Для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
    –   до 49999 (сорока дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти) грн. включно 48 % річних на залишкову суму кредиту; 56 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. до 149999 (ста сорока  дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти) грн. включно 46 % річних на залишкову суму кредиту; 54 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 150000 (ста п’ятдесяти тисяч)грн. до 199999 (ста дев’яноста дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн.включно 36 % річних на залишкову суму кредиту; 44 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 200000 (двохсот тисяч)грн. до 299999 (двохсот дев’яноста дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн.включно 32 % річних на залишкову суму кредиту; 36 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 300000 (трьохсот тисяч)грн. до 349999 (трьохсот сорока дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 26 % річних на залишкову суму кредиту; 28 % річних на залишкову суму кредиту.
    –   від 350000 (трьохсот п’ятдесяти тисяч)грн. 20 % річних на залишкову суму кредиту; 22 % річних на залишкову суму кредиту.

     

     

                          4) «Кредит, наданий на ведення фермерських господарств»:

    Для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
    36 % річних на залишкову суму кредиту. 40 % річних на залишкову суму кредиту.

     

     

                          5) «Кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств»:

    Кредитна історія

     

     

     

     

    Сума кредиту:

    Для членів кредитної спілки з позитивною кредитною історією Для членів кредитної спілки з негативною або відсутньою кредитною історією
    –   до 49999 (сорока дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти) грн. включно 48 % річних на залишкову суму кредиту; 56 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 50000 (п’ятдесяти тисяч)грн. до 99999 (дев’яноста дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 46 % річних на залишкову суму кредиту; 54 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 100000 (ста тисяч)грн. до 149999 (ста сорока  дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 44 % річних на залишкову суму кредиту; 52 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 150000 (ста п’ятдесяти тисяч)грн. до 299999 (двохсот дев’яноста  дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста дев’яти)грн. включно 32 % річних на залишкову суму кредиту; 36 % річних на залишкову суму кредиту;
    –   від 300000 (трьохсот тисяч)грн. 26 % річних на залишкову суму кредиту; 28 % річних на залишкову суму кредиту

     

                           6) «Кредит кредитній спілці» – 28 % річних на залишкову суму кредиту.

   11. За рішенням спостережної ради від 15.06.2020 р., протокол №10

    «…Для підтримки відновлення діяльності позичальників у різних сферах виникла необхідність внести зміни в цінову кредитну політику, а саме запровадити новий підвид споживчого кредиту «Опора».

    «Споживчий кредит «Опора» – кредит строком користування коштами до 12 місяців включно на суму до 100 000,00 (ста тисяч) гривень.

    За цільовим призначенням – споживчий кредит, а саме кредит на інші потреби.

    За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

    1) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку діїкредитного договору;

    2) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом.
    При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

    За видами забезпечення виконання зобов’язань можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

    1) застава;
    2) порука.

    Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (невідновлювальна кредитна лінія).»

    Відсоткова ставка за даним кредитом становить 19% річних на залишок суми.

Share
 

Коментувати


 

Нове на сайті

Колектив працівників кредитної спілки «Косівська» з глибоким сумом і болем висловлює співчуття Печижакам Роману і Андрію з приводу смерті їхньої матері Печижак Марії Михайлівни

Колектив працівників кредитної спілки «Косівська» з глибоким сумом і болем висловлює співчуття Печижакам Роману і Андрію з приводу смерті їхньої матері Печижак Марії Михайлівни

Поділяємо ваше горе, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай земля м’яко обійме спочилу...

 

Висновок (звіт) незалежного аудитора КС «Косівська» за 2019 рік

Висновок (звіт) незалежного аудитора КС «Косівська» за 2019 рік 904 КБ | .pdf | Завантажень: 10 Звіт...

 

Фінансова звітність кредитної спілки «Косівська» за 2019 рік

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) на 31 грудня 2019 р. 161 КБ | .xls | Завантажень: 11 ЗВІТ ПРО...