Що таке кредитна спілка?

 

Кредитна спілка (КС) — неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах, щоб задовольнити потреби членів спілки у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації державним реєстратором, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває та використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Щоб користуватися послугами кредитної спілки, необхідно стати її членом. Члени кредитної спілки є її співвласниками, а кредитна спілка створена, щоб задовольняти їхні потреби в фінансових послугах.

Це обумовлює ряд переваг кредитної спілки перед іншими фінансовими установами:

 • – Власність і форма управління: члени кредитної спілки є її співвласниками й одночасно споживачами фінансових послуг. Управління кредитною спілкою відбувається за демократичним принципом — на загальних зборах спілки один член має один голос. Це дає можливість кожній людини, яка є членом кредитної спілки, впливати на її діяльність.
 • – Неприбутковість діяльності: кредитна спілка є неприбутковою організацією, тому працює заради задоволення фінансових потреб членів спілки, а не задля прибутку. Послуги, що спілка надає своїм членам, може приносити дохід, який спілка використовує на статутну діяльність (зокрема, на оренду приміщення, зарплату працівників, закупівлю офісної техніки, паперу тощо). Отже, вартість фінансових послуг максимально наближена до собівартості.
 • – Наближеність до споживачів послуг та індивідуальний підхід до їхніх потреб: більшість кредитних спілок створені в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (області, району) або на базі підприємств, професійних спілок, громадських чи релігійних організацій. Завдяки цьому кредитна спілка індивідуально підходить до кожного свого вкладника й позичальника, зокрема узгоджує сприятливі графіки оплат суми кредиту («тіла кредиту») та процентів, підбирає строк депозитного вкладу тощо. У кредитній спілці можна проконсультуватися щодо вартості тих чи інших фінансових послуг або дізнатися, як правильно планувати бюджет своєї сім’ї, отримати допомогу в складанні бізнес-плану тощо.
 • – Простота й якість продуктів: фінансові продукти, які пропонують кредитні спілки, відрізняються простотою умов та якістю. У кредитній спілці громадянину мають доступно розказати про умови отримання кредиту або вкладення коштів на депозит і розрахувати дійсну вартість послуги. Це значно зменшує вірогідність того, що ви заплутаєтеся в складних економічних термінах або отримаєте послугу, набагато дорожчу, ніж сподівалися.
 • – Мікрокредитування: кредитні спілки, на відміну від інших фінансових установ, працюють з позичальниками, яким потрібно невеликі суми грошей, тобто надають мікрокредити. У селах — це чи не єдині джерела фінансування.
 • – Прозорість: кредитні спілки є відкритими фінансовими установами. Вони регулярно публікують свою річну фінансову звітність. Члени кредитної спілки мають право отримати інформацію про діяльність кредитної спілки, зокрема, отримувати копії та/або витяги рішень та протоколів засідань органів кредитної спілки.
 • – Швидкість: Кредитні спілки – це відносно невеликі фінансові установи, що дозволяє їм не оформлювати зайву кількість документів для оформлення кредиту або депозитного договору.
 • – Ціна: Вартість послуг кредитної спілки на кредити можна встановити нескладними розрахунками. В умовах кредитування кредитною спілкою не приховані відсотки, комісії, додаткові витрати, тощо.

 

Будьте обережні, не купуйтеся на занадто високі відсотки на Ваші внески (вклади)!

Фінансові послуги, що надає фінансова установа

Інформація клієнту на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ

Положення про фінансові послуги

 

Додаток 1

 

Додаток 2

 

Додаток 3

 

Додаток 4

 

Додаток 5

 

Додаток 6

 

За рішенням спостережної ради від 09.06.2017 р., протокол №11 внесено зміни:

Положення про фінансові послуги

Примірний кредитний договір

Примірний кредитний договір (відновлювальна кредитна лінія)

Примірний кредитний договір (відновлювальна кредитна лінія, позичальник — кредитна спілка)

Примірний договір «Вклад класичний»

Примірний договір «Вклад на вимогу»

Примірний договір «Вклад накопичувальний»

 

За рішенням спостережної ради від 30.01.2018 року, протокол №03 внесено зміни:

Положення про фінансові послуги

Примірний договір «Вклад накопичувальний»

Примірний договір «Вклад класичний»

Примірний договір «Вклад на вимогу»

Примірний договір (для споживчого кредитування)

Примірний договір (крім споживчого кредитування)

Примірний договір (відновлювальна кредитна лінія для споживчого кредитування)

Примірний договір (відновлювальна кредитна лінія, крім споживчого кредитування)

Примірний договір (невідновлювальна кредитна лінія для споживчого кредитування)

Примірний договір (невідновлювальна кредитна лінія, крім споживчого кредитування)

Примірний договір (відновлювальна кредитна лінія, позичальник — кредитна спілка)

За рішенням спостережної ради від 17.01.2020 року протокол №02, внесено зміни:

За рішенням Спостережної ради від 11.03.2020 р., протокол №6 внесено зміни:

 1. У Положення про фінансове управління кредитної спілки «Косівська» (нова редакція)
 2. У Положення про фінансові послуги, а саме:
  У главі 3 розділу ІІ діючої редакції Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Косівська», пункт 3.1.3. виключити,  у пункті 3.3.3. виключити словосполучення «достатності капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності.»

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

 • – Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення ( розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 162).
 • – Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ( розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 163).

 

Відомості про власників істотної участі

 •  – Власники істотної участі відсутні.

 

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

 •  – Відокремлених підрозділів немає.
Share