Що таке кредитна спілка?

 

Кредитна спілка (КС) — неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах, щоб задовольнити потреби членів спілки у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації державним реєстратором, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває та використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Щоб користуватися послугами кредитної спілки, необхідно стати її членом. Члени кредитної спілки є її співвласниками, а кредитна спілка створена, щоб задовольняти їхні потреби в фінансових послугах.

Це обумовлює ряд переваг кредитної спілки перед іншими фінансовими установами:

 • – Власність і форма управління: члени кредитної спілки є її співвласниками й одночасно споживачами фінансових послуг. Управління кредитною спілкою відбувається за демократичним принципом — на загальних зборах спілки один член має один голос. Це дає можливість кожній людини, яка є членом кредитної спілки, впливати на її діяльність.
 • – Неприбутковість діяльності: кредитна спілка є неприбутковою організацією, тому працює заради задоволення фінансових потреб членів спілки, а не задля прибутку. Послуги, що спілка надає своїм членам, може приносити дохід, який спілка використовує на статутну діяльність (зокрема, на оренду приміщення, зарплату працівників, закупівлю офісної техніки, паперу тощо). Отже, вартість фінансових послуг максимально наближена до собівартості.
 • – Наближеність до споживачів послуг та індивідуальний підхід до їхніх потреб: більшість кредитних спілок створені в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (області, району) або на базі підприємств, професійних спілок, громадських чи релігійних організацій. Завдяки цьому кредитна спілка індивідуально підходить до кожного свого вкладника й позичальника, зокрема узгоджує сприятливі графіки оплат суми кредиту («тіла кредиту») та процентів, підбирає строк депозитного вкладу тощо. У кредитній спілці можна проконсультуватися щодо вартості тих чи інших фінансових послуг або дізнатися, як правильно планувати бюджет своєї сім’ї, отримати допомогу в складанні бізнес-плану тощо.
 • – Простота й якість продуктів: фінансові продукти, які пропонують кредитні спілки, відрізняються простотою умов та якістю. У кредитній спілці громадянину мають доступно розказати про умови отримання кредиту або вкладення коштів на депозит і розрахувати дійсну вартість послуги. Це значно зменшує вірогідність того, що ви заплутаєтеся в складних економічних термінах або отримаєте послугу, набагато дорожчу, ніж сподівалися.
 • – Мікрокредитування: кредитні спілки, на відміну від інших фінансових установ, працюють з позичальниками, яким потрібно невеликі суми грошей, тобто надають мікрокредити. У селах — це чи не єдині джерела фінансування.
 • – Прозорість: кредитні спілки є відкритими фінансовими установами. Вони регулярно публікують свою річну фінансову звітність. Члени кредитної спілки мають право отримати інформацію про діяльність кредитної спілки, зокрема, отримувати копії та/або витяги рішень та протоколів засідань органів кредитної спілки.
 • – Швидкість: Кредитні спілки – це відносно невеликі фінансові установи, що дозволяє їм не оформлювати зайву кількість документів для оформлення кредиту або депозитного договору.
 • – Ціна: Вартість послуг кредитної спілки на кредити можна встановити нескладними розрахунками. В умовах кредитування кредитною спілкою не приховані відсотки, комісії, додаткові витрати, тощо.

 

Будьте обережні, не купуйтеся на занадто високі відсотки на Ваші внески (вклади)!

Фінансові послуги, що надає фінансова установа

Інформація клієнту на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ

За рішенням спостережної ради від 30.01.2018 року, протокол №03 внесено зміни:

Положення про фінансові послуги

Примірний договір «Вклад накопичувальний»

Примірний договір «Вклад класичний»

Примірний договір «Вклад на вимогу»

Примірний договір (для споживчого кредитування)

Примірний договір (крім споживчого кредитування)

Примірний договір (відновлювальна кредитна лінія для споживчого кредитування)

Примірний договір (відновлювальна кредитна лінія, крім споживчого кредитування)

Примірний договір (невідновлювальна кредитна лінія для споживчого кредитування)

Примірний договір (невідновлювальна кредитна лінія, крім споживчого кредитування)

Примірний договір (відновлювальна кредитна лінія, позичальник — кредитна спілка)

За рішенням спостережної ради від 17.01.2020 року протокол №02, внесено зміни:

За рішенням Спостережної ради від 11.03.2020 р., протокол №6 внесено зміни:

 1. У Положення про фінансове управління кредитної спілки «Косівська» (нова редакція)
 2. У Положення про фінансові послуги, а саме:
  У главі 3 розділу ІІ діючої редакції Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Косівська», пункт 3.1.3. виключити,  у пункті 3.3.3. виключити словосполучення «достатності капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності.»

За рішенням спостережної ради від 13.05.2021 р., протокол №8 внесено зміни в Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Косівська» (в новій редакції від 17.01.2020 р.):

 1. Внести зміни у розділ І діючої редакції Положення про фінансові послуги кредитної спілки “Косівська”, а саме:
  – у пункті 1 словосполучення: «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» змінити на «Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), що затверджено Постановою правління Національного банку України 30.03.2021 № 27»;
  – виключити з пункту 4 словосполучення: «ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)».
 2. Внести зміни у «ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР», що є Додатком №4 до Положення про фінансові послуги кредитної спілки «КОСІВСЬКА», а саме затвердити в новій редакції графік розрахунків, що є додатком до Кредитного договору.

За рішенням спостережної ради від 13.07.2021 року (протокол № 14) внесено наступні зміни в Положення про фінансові послуги кредитної спілки «КОСІВСЬКА» (у новій редакції від 17 січня 2020 р.):

1. Внести зміни у «ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР», що є Додатком № 4 до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “ КОСІВСЬКА”, а саме:
а) пункт 1.8. розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.8. Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна»;
б) підпункт 3.2.1 пункту 3.2. розділу 3 доповнити абзацом 4 наступного змісту:
«4) звернутися до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем (новим кредитором та/або колекторською компанією) законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості»;
в) пункт 9.6. розділу 9 викласти в наступній редакції:

«9.6. Умови цього Договору встановлюють заборону Кредитодавцю (новому кредитору, колекторській компанії) повідомляти інформацію про укладення Позичальником договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування».

Позичальник надає безвідкличну згоду щодо передачі зазначеної інформації членам своєї сім’ї (батькам, чоловіку (дружині), дітям)».
г) у графіку розрахунків, що є додатком до Кредитного договору:
словосполучення «платежі за додаткові та супутні послуги» замінити на «платежі за супровідні послуги».

2. Внести зміни у «ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ», що є Додатком № 6 до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “КОСІВСЬКА”, а саме:
а) пункт 1.8. розділу 1 викласти в наступній редакції:
«1.8. Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна»;
б) підпункт 3.2.1 пункту 3.2. розділу 3 доповнити абзацом 5 наступного змісту:
«5) звернутися до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості».;
в) пункт 9.6. розділу 9 викласти в наступній редакції:
«9.6. Умови цього Договору встановлюють заборону Кредитодавцю (новому кредитору, колекторській компанії) повідомляти інформацію про укладення Позичальником договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування».
Позичальник надає безвідкличну згоду щодо передачі зазначеної інформації членам своєї сім’ї (батькам, чоловіку (дружині), дітям)».

3. Внести зміни у «ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ», що є Додатком №8 до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “КОСІВСЬКА”, а саме:
а) пункт 1.8. розділу 1 викласти в наступній редакції:
«1.8. Необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна»;
б) підпункт 3.2.1 пункту 3.2. розділу 3 доповнити абзацом 5 наступного змісту:
«5) звернутися до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості».;
в) пункт 9.6. розділу 9 викласти в наступній редакції:
«9.6. Умови цього Договору встановлюють заборону Кредитодавцю (новому кредитору, колекторській компанії) повідомляти інформацію про укладення Позичальником договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування».
Позичальник надає безвідкличну згоду щодо передачі зазначеної інформації членам своєї сім’ї (батькам, чоловіку (дружині), дітям)».

Рішенням спостережної ради від 04.02.2022р. протокол №03 затверджено нову редакцію “Положення про фінансові послуги кредитної спілки Косівська” з додатками.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

 • Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 162).
 • Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 163).

 

Відомості про власників істотної участі

 • Власники істотної участі відсутні.

 

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

 • Відокремлених підрозділів немає.
Share