Цільове призначення та умови кредитування

 

Бізнес-кредитування

 1. Комерційні кредити:
  • започаткування власної справи;
  • поповнення обігових коштів;
  • придбання, будівництво,ремонт і реконструкція нерухомого майна;
  • придбання обладнання;
  • інші потреби.
 2. Надання послуг у сфері сільського зеленого туризму.

Кредити власникам земельних паїв

 • для придбання худоби;
 • для придбання міні-техніки, запчастин;
 • для придбання насіння, добрив;
 • для ведення особистих селянських господарств, тощо.
 • кредити на ведення фермерського господарства.

Кредити на побутові потреби

 1. придбання, будівництво, ремонт та реконструкція житла;
 2. споживчі кредити:
  • придбання товарів;
  • оплата навчання;
  • оплата медичних послуг;
  • оздоровлення;
  • інші потреби.

Критерії оцінки позичальника:

 • добра репутація
 • платоспроможність
 • реальність бізнес-плану
 • достатність забезпечення

Підвиди кредитів

За рішенням спостережної ради спілки  від 08 лютого 2017 року, протокол № 3:

І.  Затвердити наступні підвиди кредитів, що будуть надаватись КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «КОСІВСЬКА» з 09.02.2017 р.:

«Комерційний кредит» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – комерційний кредит.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Споживчий кредит» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – споживчий кредит,а саме: кредит на придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп’ютерів, придбання автотранспорту, а також на інші потреби.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Кредит, наданий на ведення фермерських господарств» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит, наданий на ведення фермерських господарств.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств» — кредит строком користування коштами до 60 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги  КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою на підставі кредитного договору або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

«Кредит кредитній спілці» — кредит  строком користування коштами до 48 місяців включно.

За цільовим призначенням — виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту накількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань  можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «КОСІВСЬКА» (визначається за згодою КС «КОСІВСЬКА» та Позичальника):

 1. застава;
 2. порука.

Кредит надається частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія, позичальник – кредитна спілка).

ІІ.

  1. Встановити процентні ставки по підвидах кредитів в КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ «КОСІВСЬКА» з урахуванням кредитної історії членів КС «КОСІВСЬКА». А саме: встановити дещо меншу процентну ставку по підвидах кредитів для членів спілки, які мають позитивну кредитну історію.
  2. Встановити з 09.02.2017 року, що позитивну кредитну історію має член кредитної спілки, який не допускав порушення графіку розрахунків за попередніми трьома кредитними договорами укладеними між ним та КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «КОСІВСЬКА».
  3. Встановити, з метою сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій, меншу процентну ставку для підвиду кредиту «Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна», який видається члену кредитної спілки для будівництва, проведення ремонту чи реконструкції нерухомого майна з використанням енергозберігаючих технологій.
  4. Встановити з 09.02.2017 року наступні процентні ставки по кредитах, що надає КРЕДИТНА СПІЛКА “КОСІВСЬКА”:
   Завантажити Процентні ставки по кредитах, що надає КС «Косівська»
  5. За рішенням спостережної ради від 06.04.2017 р., протокол №08 встановлено з 06.04.2017 р.розмір процентної ставки за підвидом кредитів “Кредит кредитній спілці” – 24% річних на залишкову суму кредиту.
  6. За рішенням спостережної ради від 09.06.2017 р., протокол №11 внесено зміни:

   Зміни до умов кредитування

  7. За рішенням спостережної ради від 01.07.2017 року, протокол № 12, з 03.07.2017 року встановлено розмір процентної ставки за підвидом кредитів “Кредит кредитній спілці” — 28% річних на залишкову суму кредиту.
Share
 

Коментувати


 

Нове на сайті

Запрошуємо на зустріч з Мирославом Дочинцем

Запрошуємо на зустріч з Мирославом Дочинцем

Зустріч відбудеться в Районному будинку культури 11 листопада 2017 року о 14 годині з нагоди...

 
Навчальний практикум «Косівщина» (відео)

Навчальний практикум «Косівщина» (відео)

Захід проходив у рамках ІІ-го Всесвітнього Фестивалю Українських кредитних спілок 5–8 липня...

 
Нагорода за активну волонтерську діяльність

Нагорода за активну волонтерську діяльність

За активну волонтерську діяльність кредитна спілка «Косівська» нагороджена відзнакою...